Olve Lyngset
Current 2020

Olve Lyngset

Eureka Kiropraktikk og Funksjonell Nevrologi

Certificate number

20051512


Certificate Issue Date

01/22/2005


Credential ID

DACNB


Work URL


Certification Status

Current 2020


Certification Expiration Date

12/31/2021


Stromsveien 70, PO Box 35 Strommen, Skedsmo 2011 Norway

+47 6381 4470